Home

ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Menu

Πολιτική Απορρήτου

Αγαπητέ χρήστη,

Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου παρέχεται από την Chiesi Farmaceutici S.p.A. («Chiesi»),σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (εφεξής «GDPR»), προκειμένου να σας πληροφορήσει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που επισκέπτονται τον παρακάτω ιστότοπο: www.rethinkfabry.eu.

Κατά την πρόσβαση και περιήγηση στον ιστότοπο, δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένα που σχετίζονται με τους χρήστες.

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου, συγκρατούν κατά την συνήθη λειτουργία τους ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η μετάδοση των οποίων είναι εγγενής στη χρήση των πρωτοκόλλων διαδικτυακής επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες αυτές δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με συγκεκριμένα άτομα, αλλά λόγω της λειτουργικής φύσης τους ενδέχεται, μέσω διεργασιών και συσχετισμών με δεδομένα τρίτων, να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Σε αυτή την κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις ΙΡ και τα ονόματα χώρου των υπολογιστών που χρησιμοποιούν τα υποκείμενα των δεδομένων για να συνδεθούν στον ιστότοπο, η διεύθυνση URI (Uniform Resource Identifier), οι χρόνοι των αιτημάτων, η μέθοδος υποβολής του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου απάντησης, ο αριθμητικός κώδικας που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.), και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το ηλεκτρονικό περιβάλλον του/της χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό της απόκτησης ανώνυμων στατιστικών στοιχείων για τη χρήση του ιστοτόπου, τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του, και διατηρούνται για την ελάχιστη περίοδο που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ευθυνών για υποθετικά ηλεκτρονικά εγκλήματα κατά του ιστοτόπου.

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις διευθύνσεις που υπάρχουν στον παρόντα ιστότοπο, επιφέρει την μετέπειτα απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, όπως απαιτείται για την απάντηση στα αιτήματα, καθώς και άλλων προσωπικών δεδομένων που τυχόν έχουν εισαχθεί. Η επεξεργασία ευαίσθητων και δικαστικών δεδομένων αποκλείεται και τα σχετικά δεδομένα, εφόσον παρασχεθούν από τον/την χρήστη, διαγράφονται.

Η Chiesi Farmaceutici S.p.A. έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κανονισμού GDPR, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση dpoit@chiesi.com.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Chiesi on the web

Για Ασθενείς: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε μία ανεπιθύμητη ενέργεια, απευθυνθείτε στον/στην ιατρό σας και ζητήστε του/της να υποβάλει τη σχετική αναφορά. Ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων Φαρμακοεπαγρύπνησης σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της Εταιρείας, για πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας (email: pharmacovigilance.gr@chiesi.com τηλ.: 2106179763). Εναλλακτικά, οι οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφερθούν μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

 

Για Επαγγελματίες Υγείας: Σε περίπτωση που σας γνωστοποιηθεί μία ανεπιθύμητη ενέργεια και επιθυμείτε να την αναφέρετε, υποβάλετε τη σχετική αναφορά. Ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων Φαρμακοεπαγρύπνησης σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της Εταιρείας, για πραγματική ή πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας (email: pharmacovigilance.gr@chiesi.com τηλ.: 2106179763). Εναλλακτικά, οι οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφερθούν μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ακολουθώντας.

 

«Ο παρών ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο έχουν αποκλειστικό σκοπό τη γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.»
Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την Ασφάλεια των Φαρμάκων μας, καθώς και για Ιατρική ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης: Τηλ. (+30) 210 6179763 Φαξ: (+30) 210 61 79 786 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pharmacovigilance.gr@chiesi.com

RethinkFabry.gr

Πρόκειται να αποχωρήσετε από τη σελίδα RethinkFabry.gr
Η ιστοσελίδα στην οποία θα εισέλθετε δεν ανήκει στην RethinkFabry.gr ούτε υπόκειται σε διαχείριση από αυτήν

OK